Psychologische begeleiding

Psychologische begeleiding

Je kan bij mij terecht voor psychologische begeleiding in regio Zedelgem en regio Tielt.

Met welke thema's kan je bij mij terecht?

Mensen kunnen bij mij als psycholoog terecht voor volgende thema’s:

  • depressie en depressieve klachten
  • angst- en paniekklachten
  • burn-out en stresssymptomen
  • faalangst

Hoe verloopt psychologische begeleiding?

Gedurende de eerste consultatie (het intake-gesprek) verkennen we jouw hulpvraag en maken we jouw gewenste situatie concreet. In de daaropvolgende psychologische begeleiding onderzoeken we de obstructies die jou in de weg staan om je gewenste situatie te bereiken en verkennen we mogelijke oplossingen.

Tijdens de psychologische begeleiding wordt gewerkt met een combinatie van gesprekstherapie en cognitieve gedragstherapie, maar ook technieken uit life coaching en loopbaanbegeleiding kunnen helpen om tot belangrijke inzichten te komen.

  • Gesprekstherapie: via het stellen van gerichte vragen kom je tot verheldering.
  • Cognitieve gedragstherapie: we onderzoeken welke gedachten (cognitie) en gedragingen jou belemmeren en gaan op zoek naar manieren om deze gedachten en gedragen om te buigen.

Hoe lang duurt psychologische begeleiding?

Afhankelijk van de klachten is het aangewezen bij aanvang van de begeleiding de sessies kort op elkaar te laten volgen. Op deze manier kan er intensief gewerkt worden om het gewenste doel te bereiken. Ik streef ernaar om jou de tools aan te leren om om te gaan met jouw probleem en jouw veerkracht te vergroten zodat je in de toekomst gelijkaardige situaties zelf in handen kunt nemen en zelfs te voorkomen. Natuurlijk sta ik altijd klaar voor jou wanneer je voelt dat je mijn steun nodig hebt.

Geraak je er zelf niet meer uit?

Laat me je helpen!